Blog

Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür ve her insan, bir görevle yaratılmıştır.

Güncel Bilgiler

Sayfa   1  

GÜNEŞ IŞIĞI VE BÜYÜME

  
2013-08-02 01:25:42

Tüm bitkiler, ışığa ihtiyaç duyarlar. Fotosentez, onların büyümesi için gereken en önemli enerji kaynağıdır. Güneş ışığı nedeniyle sıcaklık artarak; hava ve toprak ısınır ve buharlaşan su aracılığıyla da nem artar. Uzun günlerde ve büyüme mevsimlerinde; bitkilerin büyüme oranı, büyük ölçüde, geçerli ışık miktarına bağlıdır. Her bitki çeşidi, güneş ışınlarına, ihtiyaçları doğrultusunda tepki verir. Onlar, zayıf ışıkta uzayan (solgun) ve soluk büyüme göstermemek için, maksimum güneş ışığına ihtiyaç duyarlar. Buna karşılık, yine bitkilerin yaprakları, güçlü güneş ısısından kavrulmamak için gölge koşullara da adapte olmuşlardır. Soğuk bölgelerde de bitkiler için maksimum güneş ışığını sağlamak amacıyla, ışığa yönelim görülmektedir. Yaz aylarında bitkilerin besin depo etme, olgunlaşma, filizlenme işlemleri artmakta ve yer altında bitki soğanları, çiçek soğanları ve kök/yumru oluşumu çoğalmaktadır. Bitkiler, kış soğuklarına daha iyi karşı koyabilmek için de ayrıca, dokularını bütünüyle olgunlaştırabilmektedirler.


Sayfa   1