Blog

Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür ve her insan, bir görevle yaratılmıştır.

Güncel Bilgiler

Sayfa   1  

DAMLA SULAMA SİSTEMİ (devam)

  
2015-02-12 15:31:50

Bir damla sulama sistemi;

*su kaynağı
*pompa
*kontrol birimi
*ana boru hattı
*yan boru hattı
*lateral boru hatları
*damlatıcılardan oluşur.

Sistem kurulurken:
-Lateral ve yan boru hatları eğimsiz bölgelerde veya bayır aşağı eğimlerde kullanılır.
-Lateral hatların uzunluğu 100 m‟yi geçmemeli, yan boru hattıysa 40 m‟nin altında olmamalıdır.
-Yan boru hatları lateral hatların iki yönünde de hizmet etmelidir.
-Uygun lateral planı seçilmelidir.
-Maliyetin düşük tutulmasına özen gösterilmelidir.


Sayfa   1